[map width=”1200px” height=”800px” lat=”35.650601″ lng=”51.464542″ zoom=”16″ min-zoom=”1″ max-zoom=”16″ zoom-controller=”true”]

 

[marker lat=”35.650601″ lng=”51.464542″ pan=”true” title=”رایانه گستر آگرین” description=”شرکت آگرین راه اندازی وب سایت از برنامه نویسی تا مدیریت محتوای کامل ” open=”true” icon=”blue”]

 

[marker lat=”35.652092″ lng=”51.462150″ pan=”true” title=”کانون سالمندان منطقه دو” description=”کانون سالمندان منطقه دو زیر نظر شهرداری تهران ” open=”true” icon=”red”]

 

 

[marker lat=”35.650060″ lng=”51.457204″ pan=”true” title=”کانون سالمندان منطقه سه ” description=”کانون سالمندان منطقه سه زیر نظر شهرداری تهران ” open=”true” icon=”red”]

 

[marker lat=”35.648308″ lng=”51.461270″ pan=”true” title=”کانون سالمندان منطقه چهار ” description=”کانون سالمندان منطقه چهار زیر نظر شهرداری تهران ” open=”true” icon=”red”]

 

[marker lat=”35.653147″ lng=”51.460572″ pan=”true” title=”بنیاد فرزانگان استان تهران” description=”بنیاد فرزانگان استان تهران زیر نظر دبیرخانه شورای ملی سالمندان” open=”true” icon=”green”]

این یک وبسایت دمو است و با هدف تست ساخته شده است، هیچ‌یک از محصولات موجود در سایت برای فروش نبوده و امکان خرید از این وبسایت وجود ندارد. رد کردن