یزد/ بنیاد فرزانگان، بازوی توانمند بهزیستی در ارائه خدمات به سالمندان است

رئیس اداره بهزیستی شهرستان اردکان با اشاره به افتتاح بنیاد فرزانگان در این شهرستان، گفت: این بنیاد بازوی توانمند بهزیستی در ارائه خدمات به سالمندان است.
بیشتر بخوانید یزد/ بنیاد فرزانگان، بازوی توانمند بهزیستی در ارائه خدمات به سالمندان است