• جمعیت سالمند
  • سالمند مرد
  • سالمند زن
  • جمعیت سالمندان
  • سالمندان مرد
  • سالمندان زن
کل سالمندان در سال ۹۵7414091
تعداد مردان3658405
تعداد زنان3755686
درصد رشد سالمندی20
گیلان 12.5%
مازندران 11.41%
مرکزی 10.89%
سیستان 4.75%
هرمزگان 6.05%
بوشهر 6.84%

پیرترین و جوانترین استان ها سال ۹۵

تا سال ۲۰۵۰ جمعیت سالمندی در کشور ایران حدود ۲۵ درصد جمعیت کل کشور را شامل می شود.جمعیت ۱۰۰ ساله ها تا سال ۲۰۵۰، ۸ برابر می شود.در سال ۲۰۱۵ حدود نیم میلیون جمعیت ۱۰۰ ساله وبالاتر که نسبت به سال ۱۹۹ بیش از ۴ برابر افزایش یافته که پیش بینی می شود در سال ۲۰۵۰در حدود ۳/۷ میلیون می شود.چین بالاترین ۱۰۰ ساله و بعد از آن ژاپن، آمریکا و ایتالیا و هندوستان.

این یک وبسایت دمو است و با هدف تست ساخته شده است، هیچ‌یک از محصولات موجود در سایت برای فروش نبوده و امکان خرید از این وبسایت وجود ندارد. رد کردن